להצעת מחיר והזמנות:
03-9797971

מגילת חיינו

אבני היסוד הדמוקרטים:
דרך הפעלה חוויתית אנו עוסקים בשיויון הזדמנויות, בעיקרון הרוב קובע  ובשיויון בפני החוק.