להצעת מחיר והזמנות:
03-9797971

צבא העם

המורכבות האנושית בצה"ל:
באמצעות הפעלה חוויתית נעסוק בשונות האנושית בצה"ל, בהבנה וקבלה של זוויות ראייה שונות.